Search - Ignite Gallery
Search - JEvent Locations
Search - Události - Events
Search - Kategorie - Category
Search - Kontakty
Search - Obsah - Article
Search - Kanály
Search - Štítky
Search - Media
Search - Reporty
 Vytisknout 

Kolonáda na Reistně


  • Kolonáda na Reistně
  • UNESCO
  • Lednicko-valtický areál
Change location

 

 

 

Kolonáda na Rajstně je romantický klasicistní gloriet v Lednicko-valtickém areálu, v katastrálním území Valtice. Je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Kolonáda na Reistně

 Autor: Pudelek (Marcin Szala) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Odkaz

 

Historie

Kolonádu nechal postavit v letech 1817–1823 kníže Jan I. z Lichtenštejna jako vyhlídku a zároveň památník na svého zesnulého otce Františka Josefa I. a bratry Filipa a Aloise I. Dále měla výstavba kolonády, stejně jako ostatních staveb v Lednicko-valtickém areálu, poskytnutím pracovních příležitostí pomoci zlepšit sociální situaci zdejších poddaných.

Architektem kolonády byl ještě Josef Hardtmuth, stavbu provedl jeho nástupce Josef Kornhäusel. Předlohou byl gloriet ve vídeňském Schönbrunnu. Již po svém dokončení se stala oblíbeným výletním a turistickým cílem. Původně patřila parcela s kolonádou ke katastrálnímu území Schrattenberg. Roku 1925 byla tato část katastru Schrattenbergu připojena k Valticím. Po roce 1945 se kolonáda ocitla v nepřístupném hraničním pásmu a sloužila jako pozorovatelna pohraniční stráže. Po roce 1989 přešla kolonáda do správy Národního památkového ústavu a byla postupně rekonstruována. V současné době je veřejnosti přístupná od května do září. Kolonáda se objevila v závěru pohádky O pokladech z roku 2012.

Popis

Kolonáda se nachází na vrchu Homole (zvaném také Reisten či Rajstna) ve výšce 280 m n.m., asi 1,6 km jihozápadně od centra Valtic. Klasicistní kolonáda obdélníkového půdorysu je tvořena 24 sloupy s korintskými hlavicemi. Vyvýšená atika uprostřed tvoří tvar vítězného oblouku. V krajním pilíři kolonády je umístěno schodiště, vedoucí na vyhlídkovou plošinu na střeše.

Dostupnost

Kolonáda je dostupná z Valtic po červené turistické značce. Kolonádou také prochází NS Valtice.

Zdroj: WIKIPEDIA

Kolonáda na Reistně 4.7 3730 Rating

Copying the Gloriette in Vienna Schönbrunn...same architect! Amazing building surrounded by amazing vineyards and Czech culture. Very close to the Au-- Judy Pos

Beautiful place with beautiful views. You can get here either by foot or bike. In general the building is very beautiful and worth visiting just beca-- Matyas Aviation

What a marvelous colonnade, based off of the one at Schonbrunn, located right on border with Austria. Parking on site. Unfortunately its closed now, s-- Paul Heller

Nice, historical columnad over Valtice. Good viewpoint. It's worth to take a walk along surrounding vineyards and fields.-- Tomasz

Worth visiting. Great view and actually sth very strange and interesting. A romantic, ancient style building in the middle of nowhere with intriguing -- Mikołaj Pindelski

Webkamera na náměstí TGM v Břeclavi